Flyball

Het Flyball onderdeel zal bestaan uit de zogenaamde Nationale Bak met de standaard spronghindernissen. Er zullen twee teams van vier honden tegelijk tegen elkaar lopen. De totaaltijd van vier honden over 2 races (wisselen van baan) is bindend.


Puntentelling


De totaaltijd van vier honden wordt vertaald naar punten. Er worden geen diskwalificaties gegeven. Ook een verliezend of langzamer team kan daardoor toch punten halen. Het blijft dus van belang om zo snel mogelijk het parcours af te leggen. Bij niet registreren van een tijd wordt een maximumtijd toegekend.


Team samenstelling


In een team mogen maximaal 2 honden van een bepaald rastype opgenomen worden. Een team bestaat uit 4 honden.


Verwijzingen naar basisregelementen (PDF): klik hier

Verwijzingen naar specifieke Flyballreglementen (PDF): klik hier