Water apport

Honden moeten een dummy uit het water apporteren. Er starten telkens 2 honden tegelijkertijd, van elk team 1 hond. Per team worden twee honden ingezet. De totaaltijd van de 2 honden van het team wordt bij elkaar opgeteld.


Puntentelling


De totaaltijd wordt vertaald naar punten. Er worden geen diskwalificaties gegeven. Ook een verliezend of langzamer team kan daardoor toch punten halen. Het blijft dus van belang om zo snel mogelijk het parcours af te leggen. Bij niet registreren van een tijd wordt een maximumtijd toegekend.


Team samenstelling


De teams voor water apport bestaan uit 2 honden. Deze dienen van verschillend ras of rastype te zijn. Vooraf dient aangegeven te worden welke hond als eerste en welke als tweede zal starten.