Treibball

De hond dient een vooraf bepaald aantal ballen zo snel mogelijk in het doel te drijven.


Puntentelling


De totaaltijd wordt vertaald naar punten. Er worden geen diskwalificaties gegeven. Ook een verliezend of langzamer team kan daardoor toch punten halen. Het blijft dus van belang om zo snel mogelijk het parcours af te leggen. Bij niet registreren van een tijd wordt een maximumtijd toegekend.


Team samenstelling


Per team neemt 1 hond deel.